Asa avain - Hallituksen kokous esityslista malli

hallitukselle. Kutsuajan tulee olla kohtuullinen ja muutoinkin hallituksen kokous tulee pyrkiä järjestämän siten, että mahdollisimman moni jäsenistä voi osallistua. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan, mikäli yhtiökokous ei

ole valinnut. Hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä on myös oikeus vaatia hallituksen kokouksen koollekutsumista puheenjohtajalta. Asialista tehdän monestakin syystä. Esityslista eli asialista on kokouksessa käsiteltävien asioiden listaus. Millä tavalla hallituksen kokous kutsutaan koolle? Päsäntöisesti myös isännöitsijällä on läsnäolo-oikeus. Jos jollain hallituksen jäsenellä ei ole sähköpostia käytössän, tulee kutsu hänelle toimittaa muulla tavoin kuin sähköpostitse. Uudet listalle lisättävät asiat voidaan sisällyttä kokouksen kulussa esimerkiksi kohtaan Muut esille tulevat asiat. Tämän vuoden käyttösuunnitelmia ja viime vuoden viimeisen neljänneksen talousarvion toteutuminen. Sitten on pitkä rivi aloitteita ja tiedoksi annot. Toisin kuin yhtiökokouksessa, hallituksen kokouksessa jäsenillä ei myöskän ole lähtökohtaisesti oikeutta käyttä avustajaa. Estettä ei kuitenkaan ole sille, että kiireellisissä tapauksissa kutsuminen tehdän esimerkiksi puhelimitse. Muutosesityksistä voidaan myös änestä. Osakkaalla on kuitenkin oikeus saada tieto hallituksen pätöksestä siltä osin, kun se koskee hänen omistamiinsa yhtiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta suhteessa taloyhtiön tai toiseen osakkaaseen. Esityslistasta käytetän usein myös nimityksiä agenda tai työjärjestys. Tästäkö johtuu ettei tullut papereita, jos niin liian aikaisin, eihän ole vielä mahdollisuutta pästä Intranettiin, ainakaan minulla. Kokous on suositeltavaa kutsua koolle kirjallisesti, kuten kirjeitse tai sähköpostitse. Muilta osin osakkailla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada hallituksen pöytäkirjaa. Pöytäkirja, pöytäkirjan ote, rekisteriseloste, toiminnantarkastuskertomus, toimintakertomus, toimintasuunnitelma. Tältä osin on syytä huomata, ettei hallituksen tule kuitenkaan levittä arkaluontoisia tai muutoinkaan osakkaiden yksityiselämän malli liittyviä seikkoja taloyhtiössä. Perinteisesti esityslista alkaa kokouksen avaamisella ja loppuu kokouksen pättämiseen, joiden välille asettuvat muut varsinaiset toiminnot sekä kokuksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen jäsenen läsnäolo-oikeus kokouksessa on henkilökohtainen.

Hallituksen kokous esityslista malli

Että jokin asia lisätän asialistaan tai että järjestystä muutetaan. Rakennusjärjestyksessä oikeus vapaudenpatsas on rajattu 150 neliömetriin. Allekirjoitettava, nyt sitten valtuutetut joukolla sitä moittimaan.

Sinänsä avoin tiedottaminen ja läpinäkyvyys voi lisätä osakkaiden luottamusta hallitukseen. Arkistointi, myös hallituksen jäsenellä on tällöin oikeus kutsua kokous koolle. Asialistaan kirjataan ne asiat, kokous ellei hän ole hallituksen samalla myös hallituksen jäsen. Joiden jälkeen esityslista jatkuu kokouksen kulkua kuvaavilla asioilla. Muutokset esityslistaan, siis asioiden järjestys, esityslista on kohteliasta toimittaa etukäteen kokouksen osanottajille. Jotta heillä on mahdollisuus perehtyä kokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Niinpä vasta kokouksessa esiin tuodut asiat käsitellän usein niin, että niistä käydän alustava keskustelu ja hallitus valmistelee asian seuraavaan kokoukseen pätettäväksi.Hallituksen pöytäkirja ei ole salainen asiakirja, mutta ei myöskän julkinen.Kahdelle 170 m" rakennusoikeutta.

 

Kokoustekniikka - Jyväskylän Yliopiston kielikeskus

Jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt tai häntä ei ole valittu, voi isännöitsijä tai yksikin hallituksen jäsen tehdä koollekutsumisen.Hallituksen pöytäkirja julkinen vai salainen asiakirja?Säntömäräisten kokousten esityslista toimitetaan yleensä kokouskutsun yhteydessä, kuten myös muut mahdolliset kokousasiakirjat (esimerkiksi tilinpätös, talousarvio, toimintakertomus tai toimintasuunnitelma).”